יודגש, כי מסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך וכי המידע אשר ייאסף ישמש לשם אספקת שירות מתאים והולם לצרכיך. ייתכן והמידע יועבר לשם כך לארגוני סיינטולוגיה נוספים. תוכל/י לבטל את הסכמתך בכל עת והסרתך תטופל מיד.

  • w-facebook

 

מיינד ריאקטיבי: המיינד ברמה התאית אשר אינו "חסר הכרה" אלא תמיד נמצא בהכרה - המיינד החבוי, שעד כה לא היה ידוע.